Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

18 yaş ve üstündeki yetişkin hastaları tedavi etmek amacıyla hastalık durumunu oluşturan bölge veya organı ameliyat yoluyla onarmak ya da sorunlu bölgeyi çıkarmak gereğinde nakil yoluyla yeni doku-organ transferi yaparak iyileştirme esasına dayanan bir disiplindir. Gelişen teknoloji ve cerrahi teknik uygulamalarına bağlı olarak genel cerrahi’nin ilgilendiği geniş hastalık yelpazesine ait tedavi yaklaşımının çeşitlilik kazanması ile yerini özel cerrahiye bırakmaktadır. Bu bağlamda hastalık oluşturan her bölgenin cerrahisi uzmanlık gerektiren alt branşlara ayrılmıştır. Bunlardan bazıları;

Medikal Hizmetler

Endokrin Cerrahisi


Vücudun iç salgı yapan bezlerinin hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavilerdir.

  • Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları, nodüler guatr, zehirli guatr, tiroit kanseri
  • Paratiroit bezi hastalıkları
  • Böbreküstü bezi hastalıkları ve tümörleri
  • Pankreasın iyi ve kötü huylu tümörlerinin ve hastalılarının cerrahi tedavisini kapsar
Meme Cerrahisi


Genel Cerrahi Bölümü’nde meme’nin iyi huylu tümörleri ve kanserlerinin tedavisi sağlanmaktadır. Güncel ve yenilikçi cerrahi teknikler, hastalığın seyrine özel tedavi yaklaşımları ile yapılmaktadır. Meme kanserlerinde yalnızca tümörlü bölgenin çıkarılması ve meme bütünlüğünün korunması ilkesi esas alınmaktadır. Ancak memede birçok noktada gelişen tümörlerde mastektomi yani memenin tümünün alınması durumunda da aynı anda uygulanan plastik ve rekonstrüktif cerrahilerle meme estetiği sağlanabilmekte, böylece hastanın organ kaybı yaşaması önlenebilmektedir.
 

Gastroenteroloji Cerrahisi


Yemek borusu(özefagus), mide, ince ve kalın bağırsak ve rektumu ilgilendiren iyi huylu hastalıklar ve kanserlerinin cerrahi tedavileri yapılmaktadır. Onkolojik cerrahide ameliyatların önemli bir bölümü kapalı cerrahi teknik olan laparaskopi ile yapılmakta, hasta işlem sonrası konforlu bir dönem geçirerek, ek tedavileri için yeterli vakti kazanmaktadır.
 

Karaciğer, Pankreas, Safra yolları Cerrahisi (HepatoPankreatoBilier Cerrahi)


Karaciğer, pankreas, safra yollarının iyi huylu hastalıkları ve kanserlerinin cerrahisi yapılmaktadır.
 

Prokotoloji Cerrahisi (Anorektal Hastalıklar Ünitesi)
Prokotoloji Cerrahisi (Anorektal Hastalıklar Ünitesi)


Yaygın olarak görülen anorektal hastalıkların (kalın bağırsak, rektum ve anal bölge hastalıkları), tanısı ve cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

Hemoroid, kabızlık, kıl dönmesi, anas fissür, perianal abse ve fistüller, gaita kaçırma, bağırsak fıtığı, anal kaşıntı, kolorektal kanserler ile anal ve perianal siğillerin cerrahi tedavileri yapılmaktadır.
 

Tüp Mide Ameliyatı ( Sleeve Gastrektomi)


Mide küçültme ameliyatı ile midenin yüzde 80'i çıkarılır. Böylece midenin besin alım kapasitesi büyük ölçüde azalır. Diğer adı “Laparoskopik Sleeve Gastrektomi”dir.

Bu operasyondan sonra hastaneden çıkış süresi diğer yöntemlere göre daha kısadır. Komplikasyonları az olan rahat bir yöntemdir.
 

Operasyon Tüp Mide
Operasyon Süresi 1 Saat
Anestezi Tipi Genel anestezi
İyileşme Süresi 3-7 gün
Ana Yakınmalar  Ağrı,Bulantı,Kramplar
Operasyon Tipi Laparoskopik cerrahiTüp Mide Ameliyatı Nedir? Fiyatı, Sonrası Beslenme hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın >> 

Gastrik Bypass Ameliyatı


Gastrik bypass, obez veya diyabetik kişilerde midenin ve ince bağırsağın büyük bir bölümünü atlayarak ortadan kaldıran cerrahi bir işlemi ifade eder. Midenin sadece küçük bir kısmı kalır, bu nedenle hastalar çok küçük miktarlarda yedikten sonra bile kendilerini tok hissederler. Sonuç, hızlı ve önemli kilo kaybıdır. Operasyon, avantajları ve riskleri hakkında her şeyi buradan öğrenin.
 

Operasyon Gastrik Bypass
Operasyon Süresi       1-2 Saat
Anestezi Tipi Genel Anestezi
İyileşme Süresi 4-5 gün
Operasyon Tipi Minimal İnvaziv


Gastrik Bypass Diyabet Ameliyatı Nedir, Neden Yapılır? Fiyatı ve Riskleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın >> 
Mide Balonu


A silicone balloon is placed into the stomach endoscopically. The nutrient capacity of the stomach decreases due to the balloon that takes up extra space in it, and the patient begins to lose weight over time.
 

Operasyon Gastrik Balon
Operasyon Süresi 15-20 Dakika
Anestezi Tipi Sedasyon
İyileşme 3 gün
Ana Semptom Kramplar,bulantı
Operasyon Tipi Non invazivMide Balonu Nedir? Fiyatları ve Yan Etkileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın >> 

Organ Nakli


Organ bağışı, organ bağışçısı kişiden bir organ veya dokunun cerrahi olarak çıkarılıp başka bir kişiye yerleştirilmesi işlemidir. Organ nakli, hasta bireyin organı fonksiyonunu kaybettiğinde veya hastalık, yaralanma nedeniyle hasar gördüğü durumlarda gereklidir.


Organ nakli modern tıbbın en büyük gelişmelerinden biridir. Türkiye'de karaciğer, kalp ve böbrek nakillerinin başarı oranı yüksek iken, son zamanlarda pankreas nakilleri de gerçekleştirilmektedir.


Organ nakli hasta bireylere sağlıklı bir yaşam ve daha uzun yaşam süresi verebilmesine rağmen aynı zamanda organ rejeksiyonu gibi potansiyel risk ve dezavantajlar taşıyan büyük bir ameliyattır.Türkiye'de Organ, Böbrek ve Karaciğer Nakli hakkında detaylı bilgi için lütfen burayı tıklayın >>


Türkiye'de Organ Nakli Durumu, Çeşitleri ve Süreçleri hakkında detaylı bilgi için lütfen burayı tıklayın >>


Türkiye'de Organ Nakli Kanunu, Şartları ve Ücret Durumu hakkında detaylı bilgi için lütfen burayı tıklayın >>