Kişisel Verilerin Kullanılması


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) AYDINLATMA METNİ


Sayın Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz ve Web Sitesi Ziyaretçilerimiz, 


Sara International Medikal Turizm  Limited Şirketi (“Firma”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) Madde 10’dan doğan kullanıcıyı aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğümüz kapsamında,verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Firmamız, söz konusu bu metni, yürürlükteki mevcut mevzuatta olabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Bu konuda olabilecek her türlü mevzuat ve uygulama değişiklikleri, rahatlıkla takip edebilmeniz için sitemizde güncel olarak yer alacaktır. 


www.innovacare.com.tr web sitesini ziyaret ederek (ve/veya mobil uygulamamızı kullanarak), bilginize sunulan bu “KVKK Aydınlatma Metni”nde yer alan şartların ve kuralların uygulanmasını kabul etmiş sayılmaktasınız. MADDE 1- YASAL DAYANAK


Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları düzenlenmiştir. Buna ek olarak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar düzenlenmiştir.


Diğer taraftan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.


Sara International Medikal Turizm Şirketi olarak kişisel verilerinizi; 

 • sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile "veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine; 
 • mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine;
 • Kullanıcı olmanız halinde, "sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, talep ve şikayetlerinizin takibi açısından da "Hakkın kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması” sebeplerine dayanarak,
 • Elektronik Ticari İletişim İzni vermeniz durumunda ve Verilerinizin İş Ortakları ile size yeni hizmetler sunulması amacı ile açık rıza hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.MADDE 2- YÖNTEM


Firmamız, sitesini ziyaret eden kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülük içerisinde işbu KVKK Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak şartı ile tarafımıza iletmiş olduğunuz bazı kişisel bilgilerinizi ve gezinme bilgilerinizi toplayıp saklayarak, işleyecek ve inceleyecek, üçüncü kişilerle paylaşabilecek ve güvenli bir şekilde saklayacaktır.MADDE 3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KULLANIM AMAÇLARI NELERDİR?


Tarafımızca toplanan kişisel bilgileriniz, genel olarak,

 • siparişlerinizi almak, hizmetlerimizi sunmak, 
 • ödemelerinizi gerçekleştirmek, 
 • hizmetlerinizle ilgili bilgi vermek, 
 • hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, 
 • bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, 
 • ilginizi çekebilecek hizmetleri önermek,
 • 3.şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,gibi amaçlarla işlenmektedir.MADDE 4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR


Üyelik veya Site/Mobil Uygulama üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Firmamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 


Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması ile birlikte; kimlik ve iletişim bilgileriniz, fatura kesilebilmesi için bizimle paylaşmanız halinde Pasapor Seri Numaranız ve/veya Vergi Kimlik Numaranız alınmaktadır. Ayrıca ödeme tercihinize göre, kredi kartı bilgileriniz, kullandığınız banka ve IBAN numaranız gibi bilgileri vermeniz gerekmektedir. Kredi kartı bilgileriniz kaydedilmeden ve hiçbir şekilde tarafımızca saklanmadan, doğrudan ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.


Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni hizmetler hakkında bilgiler ve/veya promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 


Mağazamız üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.


Bu bağlamda tarafımızca kullanılabilecek bilgiler;

 • Siteyi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Site’deki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
 • Pazarlamaya esas bilgileriniz (Doğum tarihi, Site kullanımları, adres, demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı vs.) ve ödeme detayları (taksit miktarı vs.), eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb),


Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Bununla birlikte, Site’yi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Sitedeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.) da size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kullanılabilmektedir.MADDE 5- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA GÖRE HAKLARINIZ NELERDİR ?


KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesi’nde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere  yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.MADDE 6- İLETİŞİM


Kişisel verileriniz ile ilgili her türlü soru ve görüşünüz için www.innovacare.com.tr adresi aracılığıyla bize her zaman ulaşabilirsiniz.