Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Göz hastalıkları departmanı, göz ve görme sistemi bozukluklarının önlenilmesi, teşhisi ve tedavisini gerçekleştirmektedir.

Oftalmoloji, tıbbi ve cerrahi uygulamaların birlikte gerçekleştirilebildiği bir uzmanlık alanıdır. Giderek yaşlanan nüfusa sahip olan ülkelerde göz problemleri gittikçe büyük bir soruna dönüşmektedir. Göz hastalıkları departmanı çeşitli göz problemleri ve klinik durumlarla ilgilenir.

İlgi Alanları

Göz hastalıkları departmanında tanı ve tedavisi gerçekleştirilen hastalıkların bazıları şunları içerir:

  • Kornea patolojileri (göz küresinin ön bölgesini oluşturan ince şeffaf yüzey olan korneanın hastalıkları)
  • Katarakt (göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucunda oluşan hastalık)
  • Glokom (gözlerin içindeki sıvı basıncının arttığı ve görsel sorunlara neden olduğu hastalık)
  • Şaşılık (gözlerin hizalanmasıyla ilgili bir sorun)
  • Retina problemleri (gözün ışık alan arka iç yüzeyi olan retinada ödem, kanama, yırtılma veya ayrılma gibi problemler)
  • Göz içi iltihabı
  • Gözle ilgili nörolojik problemler

Göz hastalıkları departmanı ayrıca aşağıdaki problemlere sahip hastalara da servis vermektedir:

  • Büyük ve küçük çapta göz yaralanmaları
  • Gözdeki bulaşıcı hastalıklar
  • Diyabetik retinopati (diyabet sonucunda oluşan ve retinayı etkileyen bir hastalık) ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu (retinanın merkezi bölgesi olan makulanın bozulması) gibi kronik göz hastalıkları

Göz hastalıkları departmanının hizmet verdiği hastalar, prematüre bebeklerden toplumun en yaşlı üyelerine kadar tüm yaş aralığını kapsar. Göz hastalıkları genellikle nadiren hayati tehlike arz etmektedir. Bununla birlikte, göz fonksiyonlarını etkileyen belirtiler ve görme yetisi bozuklukları çok yaygındır ve kişide önemli ölçüde kaygıya neden olabilir.

Göz doktorları, genellikle bir ameliyat mikroskobu yardımıyla gerçekleştirilen ve lazer gibi cihazların kullanımını da içerebilen göz ameliyatını da gerçekleştirirler.

Göz hastalıkları biriminde gerçekleştirilen cerrahi prosedürler, son on ila on beş yıl içinde teknolojideki büyük gelişmeler sayesinde başarı oranını yükseltmiştir. Bu gelişmeler sayesinde çoğu operasyon günübirlik vakalar şeklinde gerçekleştirilmektedir.


Gerçekleştirilen Ameliyatlar

Göz hastalıkları departmanında aşağıdaki ameliyatlar da dahil olmak üzere çok sayıda ameliyat gerçekleştirilmektedir.

Medikal Hizmetler

Blefaroplasti


İlerleyen yaş kendini özellikle erken ve net bir şekilde göz çevresinde hissettirir: göz kapağı düşer, gözler küçük ve yorgun görünür. Bunun başlıca nedeni, göz çevresindeki cildin vücudun herhangi bir yerinden daha ince olmasıdır. Üst ve alt göz kapağındaki doku sarktığında, kırışıklıklar oluştuğunda ve yörüngelerdeki yağ dokusu öne doğru itildiğinde, bazı kişiler görünümlerini yaşlı ve yıpranmış olarak düşünebilirler. Göz kapağı kaldırma, göz çevresinin genel görünüme çok fazla müdahale etmeden, durumu düzeltmeyi ve yüzde gençleştirici ve ferahlatıcı bir etkiye sahip olmayı vaat ediyor.


Göz Kapağı Estetiği Blefaroplasti Nasıl Yapılır, Fiyatları ve Sonrası  hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın >>


 

Katarakt ve Refraktif Cerrahi


Katarakt, göz merceğinde oluşan buğulu bir alanın net görmeyi zorlaştırmasıdır. Cerrah bu ameliyatta, bulanık lensi çıkararak yapay bir lens ile değiştirir.
 

Kornea Nakli


Cerrah bu ameliyatta, korneanızın hasarlı kısmını çıkarır ve sağlıklı donör dokusuyla değiştirir. Cerrahınız tam kalınlıkta kornea nakli (penetran keratoplasti) veya kısmi kalınlıkta nakil (lameller keratoplasti) yapabilir.
 

Glokom Ameliyatı
Glokom Ameliyatı


Glokom implantları için doktor, gözünüzün beyazına şant adı verilen küçük bir tüp yerleştirir; tüp, fazla sıvının gözünüzden dışarı akmasına yardımcı olarak göz basıncınızı düşürür. Trabekülektomide ise cerrahınız, gözünüzün içinde basınca neden olan fazla sıvının akmasına izin vermek için gözünüzün üst kısmında göz kapağı altında küçük bir delik açar. İridektomi prosedüründe cerrah korneanın arkasında bulunan renkli ve dairesel bir zar olan iris içinde lazer kullanarak küçük bir delik açar. Bu delik, göz içindeki sıvının gözün arka kısmından ön kısmına taşınmasına yardımcı olur.
 

Radyal Keratotomi


Miyop tedavisi için uygulanan en eski ve başarılı tekniktir. Miyopide, uzaktaki nesne bulanık görünür. Bu işlemde cerrah elmas bıçak kullanarak derin bir kesi gerçekleştirir. Lazer cerrahisinden farklı cerrahın kesiler ile korneayı şekillendirmesidir.
 

Retina Ameliyatları


Hasar görmüş veya kopmuş bir retinayı onarmak için kombine şekilde yani birlikte kullanılabilen birkaç ameliyat prosedürü vardır. Gözdeki bir yırtık veya deliği düzeltmek ve retinanızı yerinde tutmaya yardımcı olmak için, cerrah bir dondurma probu (kriyopeksi) uygulayabilir veya küçük bir yanık bölgesi (fotokoagülasyon) oluşturmak için bir lazer kullanabilir. Sklera tokası ameliyatında cerrah, gözünüzün beyaz kısmının (sklera) etrafına küçük, esnek bir bant yerleştirir; bu bant, yeniden gözünüzün kenarlarını nazikçe retinanıza doğru iterek retinanızın yerinde kalmasını sağlar. Pnömatik retinopekside doktor, dondurma veya yakma tedavisini uygulamadan önce retinanızı yerine geri yerleştirmek için göz kürenizin ortasına zamanla kendi kendine kaybolacak küçük bir hava kabarcığı enjekte eder.
 

Göz Kası Ameliyatları


Şaşılık, gözlerin çift olarak birlikte hareket etmemesi durumudur. Cerrahi tek tedavi seçeneği değildir, ancak gerektiğinde cerrah, etkilenen gözdeki kasları zayıflatan veya güçlendiren teknikler kullanarak göz kaslarını uygun bir konuma getirmeye çalışır. Şaşılık ameliyatları, bir kas bölümünün çıkarılmasını veya bir kası gözün farklı bir noktasına yeniden yerleştirmeyi içerebilir.
 

LASIK Ameliyatı


Bu lazer göz ameliyatında cerrahınız korneayı şekillendirmek için güçlü bir ışık kaynağı (lazer) kullanır, miyop veya astigmatı olan hastalarda görüşü daha net hale getirir. Yaygın olarak PRK olarak adlandırılan fotorefraktif keratektomi ameliyatı, kuru göz veya ince korneası olan hastalarda LASIK ameliyatına alternatif olarak da kullanılabilir.