Göğüs Cerrahi

Göğüs Cerrahi

Göğüs boşluğunda yerleşen kalp, ana damarlar ve göğüs dış duvarında bulunan meme dokusu hariç göğüs bölgesindeki organ ve bölgelere (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğer zarları, akciğeler, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen tıp branşıdır. Göğüs Cerrahisi’de yapılan işlem ve tedavisinin yapıldığı durumlar;

Medikal Hizmetler

Akciğer Kanseri Cerrahisi

Akciğer dokusundaki hücrelerin kontrol dışı çoğalarak oluşturduğu kanserdir. Akciğerde oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, sonra çevre dokulara, daha ileri aşamalarda ise dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak metastaz yapar. Sigara içmenin insidansını çok artırmasıyla hem erkek hem kadınlarda ölüme sebebiyet veren kanserler arasında en başta gelir. Erken evrelerde ise tam kür sağlanabilmektedir.

Tanısında akciğer röntgeni, bt, mr, pet/ct gibi radyolojik görüntülemelerle, bronkoskopi ve biyopsi kullanılır. Hem bronkoskopi hem de biyopsi göğüs cerrahi uzmanı tarafından yapılır.

Akciğer kanserlerinde tedavinin belirlenmesinde kanserin tipi ve evresi rol alır. Erken evrelerde cerrahi yöntemlerle kanserin bulunduğu akciğer veya akciğer bölümü çıkartılmakla beraber kemoterapi kombine edilebilir. Geç dönemde ise daha çok kemoterapi uygulanabilmektedir.

Akciğer kanseri tedavisinde ilk seçenek cerrahidir. Artık günümüzde minimal invaziv cerrahi dediğimiz kapalı (endoskopik) ameliyatlar uygulanmaktadır. Robotik cerrahi ve video yardımlı torakoskopik cerrahi uygulamaları, başarı oranını yükseltip iyileşme süresini kısaltan yenilikçi uygulamalardır.

Soluk Borusu Kanseri

Gerek nefes borusunun içinde oluşan gerekse dışında oluşan tümör, nefes borusunda daralma ortaya çıkartarak, hastanın hayatını tehdit edebilir. Tümörün çıkartılması hastanın ve tümörün durumuyla ilgili olarak bir bronkoskop içerisinden tümörün kısmen veya tamamen çıkartılması şeklinde ya da tümörlü hava yolunun tamamen çıkartılması ve trakeanın tekrar uç uca birleştirilmesi operasyonu şeklinde olabilir. Bazı durumlarda ise nefes borusu içerisine stent yerleştirmek gerekir.

Akciğerde Hacim Azaltan Cerrahi

Bu yöntemi ile hastalıklı olan bölge akciğerden bir operasyon ile çıkarılmakta ve sağlıklı kısmın genişlemesi ile sağlıklı akciğer elde edilmesi hedeflenmektedir.

Mediasten Tümör ve kistleri (TİMOMA) Cerrahisi

Göğüs boşluğu içerisinde önde göğüs kemiğinin arka yüzü, arkada omurgalar, yanlarda akciğerler ile sınırlanan bölgede bulunun timus bezinin herhangi bir nedenle büyümesidir. Bazen Myastenia Gravis hastalığında timus bezinin cerrahi yönemle alınması sonrası tam kür sağlanır.

Akciğer Zarı Kanseri (Mezotelyoma)
Akciğer Zarı Kanseri (Mezotelyoma)

Akciğer zarının (plevra) kötü huylu tümörleridir. Genellikle asbest ve erionit denilen maddelere uzun yıllar maruz kalmış olan kişilerde ortaya çıkar. Tedavisi Plevranın cerrahi yöntemle çıkarılmasıyla olur.

Göğüs Duvarı Deformite Onarımları

Göğüs duvarında bulunan doğumsal(Pectus excavatus, Pectus Carinatus gibi)  veya sonradan gelişimli deformasyonların tedavisinde uygulanan Nuss tekniği, göğüs kafesinde yer alan çukurlukların özel bir teknik yardımıyla onarılmasını sağlar.

El, Koltuk Altı ve Ayak Terlemesi ile Yüzde Kızarma (Hiperhidroz) Cerrahisi

Aşırı el, ayak, koltuk altı, yüz terlemesi ve yüz kızarması gibi semptomlar, üç grup altında toplanabilmektedir. Hafif, orta ve ağır tablodaki kişiler bu şikâyetleri nedeni ile bazen sosyal yaşamda bazen de mesleki sorunlar yaşamaktadır. Sempatik hiperaktviteye bağlı olabilen bu semptomlar, gerektiğinde Göğüs Cerrahi uzmanları tarafından yapılan Video-Torakoskopik Torasik Sempatik blokajlar ile çözümlenebilmektedir. ETS (endoskopik terleme ameliyatı) bugün anestezi süresinin kısalması ve cerrahi deneyimlerin artması ile iki taraf birden aynı seansta yapılmaktadır. Bu ameliyattan sonra hastalar, 4-6 saat dinlendikten sonra evlerine gidebilmektedirler.

Torasik Outlet (Çıkış) Sendromu

Torasik çıkış, köprücük kemiği ve ilk kaburga arasındaki boşluğun adıdır. Kaza, hamilelik veya doğumsal gelişim farklılıkları nedeniyle hasar görebilir veya daralabilir. Bu, bölgeden geçen sinirlerin ve kan damarlarının üzerinde basıya neden olarak, ilgili taraftaki kolda ağrı ve uyuşukluğa neden olur.

Torasik çıkış sendromunun cerrahi tedavisi, sorunun kaynağına yönelik olarak, birinci kaburganın çıkarılması, bölgede sıkışıklığa sebep olan kasların ve tendonların gevşetilmesi gibi farklı şekillerde yapılabilmektedir.

Bronkoskopi

Işıklı endoskop yardımıyla solunum yolları ve bronşların görüntülenmesini sağlanır. Bölgede bulunan hastalıkların tanısı veya tedavisi için uygulanan işlemde gerekli görüldüğü durumlarda biyopsi alınması da mümkün olabilmektedir.

Mediyastinoskopi, Mediyastinotomi

Akciğerlerin iç ve orta kısımlarına ulaşmak için endoskopi yardımıyla kapalı operasyon şeklinde uygulanması durumuna mediyastinoskopi, açık cerrahi operasyon şeklinde uygulanması durumunda ise mediyastinotomi denir. Genellikle akciğer kanserine ilişkin tümörlerin tanı ve tedavisinde kullanılır.

Video Yardımlı Torokoskopi (VATS)

​​​​​​​Birçok ciddi akciğer hastalığının kapalı ameliyat teknikleri ile daha az kesi ve daha kısa bir iyileşme süreci gerektirecek şekilde yapılabilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu teknikle yapılan operasyonlarda 1,5-2 cm gibi küçük kesiler içerisinden özel metal aletler kullanılarak göğüs boşluğuna girilir ve hastalığın tedavisine yönelik gerekli işlemler gerçekleştirilir.