Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi ve rehabilitasyon birimi, insan vücudundaki bozuklukları öncelikle fiziksel yollarla değerlendirme ve tedavi etme konusunda çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Kas-iskelet sistemi, nörolojik, kardiyopulmoner ve integumenter (cilt) sistemlerle ilgili işlev bozukluğu olan bireylere odaklanırlar. Fizik tedavi uzmanları bu sistemlerin işleyişini değerlendirir ve ağrıyı hafifletmek, fiziksel işlevi iyileştirmek için uygun tedaviyi uygular. Fizik tedavi ve rehabilitasyon birimi ilk tanıdan itibaren iyileşmenin tüm aşamalarında hastaların bakımına yardımcı olur. Fizik tedavi bağımsız ve tek başına uygulanabilecek bir tedavi seçeneği olabileceği gibi diğer tedaviler ile kombine halde de kullanılabilir.

Rehabilitasyon ise günlük yaşam sırasında ihtiyaç duyduğunuz yetenekleri geri kazanmanıza, korumanıza veya geliştirmenize yardımcı olabilecek bakımdır. Bu yetenekler fiziksel, zihinsel ve/veya bilişsel (düşünme ve öğrenme) olabilir. Bu yeteneklerinizi bir hastalık veya yaralanma nedeniyle veya tıbbi bir tedavinin yan etkisi sonucunda kaybetmiş olabilirsiniz. Rehabilitasyon bu yeteneklerinizi geri kazanmanızı sağlayarak sizin günlük yaşamınızı ve işleyişinizi iyileştirebilir.

Tedavinin gerçekleştirilme nedenine bağlı olarak, fizik tedavinin faydaları şunları içerir:

  • Ağrı kesicilere olan ihtiyacı azaltan ağrı yönetimi
  • Ameliyattan kaçınarak tedaviye ulaşmak
  • Geliştirilmiş hareketlilik ve hareket kapasitesi
  • Yaralanma veya travmadan sonra iyileşme
  • İnme veya felçten sonra iyileşme
  • Düşmeyi önleme
  • Geliştirilmiş denge
  • Yaşa bağlı tıbbi sorunların yönetimi

Bir spor terapisti, bir sporcunun vücudunun belirli kısımlarını güçlendirerek ve kasları yeni şekillerde kullanarak performansını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olabilir.

Bir fizyoterapist, bireylere fizik tedavi açısından kişisel tıbbi geçmişlerine özgü faydalar ve tedavi ihtiyaçları hakkında tavsiyelerde bulunabilir.

Rehabilitasyonun genel amacı ise yeteneklerinizi geri kazanmanıza ve bağımsızlığınızı yeniden kazanmanıza yardımcı olmaktır. Ancak her kişi için ulaşılması amaçlanan hedefler farklıdır. Rehabilitasyondan alacağınız fayda soruna neyin neden olduğuna, nedenin varlığını devam ettirip ettirmediğine, hangi becerileri kaybettiğinize ve sorunun ne kadar ciddi olduğuna bağlıdır.

Medikal Hizmetler

Ortopedik Fizik Tedavi

Kasları, kemikleri, bağları, fasyaları ve tendonları içeren kas-iskelet sistemi yaralanmalarını tedavi eder. Kırık, burkulma, tendinit, bursit, kronik tıbbi problemlerin tedavisi ve ortopedik cerrahi sonrası rehabilitasyon veya iyileşme amaçlanan durumlar için ortopedik fizik tedavi uygun bir seçimdir. Hastalar eklem mobilizasyonları, manuel terapi, kuvvet antrenmanı, hareketlilik eğitimi ve diğer modalitelerle tedavi görebilirler.

Geriatrik Fizik Tedavi

Artrit, osteoporoz, alzheimer hastalığı, kalça ve eklem replasmanı, denge bozuklukları ve inkontinans dahil olmak üzere hareketliliklerini ve fiziksel işlevlerini etkileyen koşullar geliştiren yaşlı hastalara yardımcı olabilir. Bu tür müdahale, hareketliliği geri kazanmayı, ağrıyı azaltmayı ve fiziksel uygunluk seviyelerini artırmayı amaçlar.

Nörolojik Fizik Tedavi

Alzheimer hastalığı, beyin hasarı, serebral palsi, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, omurilik yaralanması ve felç gibi nörolojik bozuklukları ve hastalıkları olan kişilere yardımcı olabilir. Tedavi, uzuv duyarlılığını artırmayı, felci tedavi etmeyi ve kas atrofisini azaltarak kas gücünü tersine çevirmeyi hedefleyebilir.

Kardiyovasküler ve Pulmoner Rehabilitasyon

Bazı kardiyopulmoner koşullardan ve cerrahi prosedürlerden etkilenen kişilere fayda sağlayabilir. Tedavi fiziksel dayanıklılığı ve genel güç seviyesini artırabilir.

Pediatrik Fizik Tedavi
Pediatrik Fizik Tedavi

Gelişimsel gecikmeler, serebral palsi, spina bifida, tortikolis ve kas-iskelet sistemini etkileyen diğer durumlar dahil olmak üzere bebekleri, çocukları ve ergenleri etkileyen durumları teşhis etmeyi, tedavi etmeyi ve kontrol altında tutmayı amaçlar.

Yara Bakım Tedavisi

İyileşen bir yaranın dolaşımın iyileştirilmesi yoluyla yeterli oksijen ve kan almasını sağlamaya yardımcı olabilir. Fizik tedavi, manuel terapilerin kullanımını, elektrik stimülasyonunu, kompresyon tedavisini ve yara bakımını içerebilir.

Vestibüler Terapi

İç kulak rahatsızlıklarından kaynaklanabilecek denge problemlerini tedavi etmeyi amaçlar. Vestibüler fizik tedavi hastaların normal denge ve koordinasyonlarını yeniden kazanmalarına yardımcı olabilecek bir dizi egzersiz ve manuel teknik içerir.

Dekonjestif Tedavi

Lenfödem ve sıvı birikimini içeren diğer durumlarda birikmiş sıvının boşaltılmasına yardımcı olabilir.

Pelvik Taban Rehabilitasyonu

Yaralanmalar veya cerrahi gibi bazı belirli koşullar nedeniyle erkeklerde ve kadınlarda idrar veya dışkı kaçırma, ve pelvik ağrının tedavisine yardımcı olabilir.