Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Yetişkin veya çocuk yaştaki her hastanın kas-iskelet sistemindeki doğumsal, edimsel veya kaza sonucu travmaya bağlı oluşan kemik-kas hastalıkların, son teknoloji ekipmanlardan yararlanarak teşhis, tedavi ve takibinin yapıldığı tıp dalıdır.

Kendi içinde spesifiklermiş alt dalları ve özel ilgi alanları oluşan ortopedi ve travmatoloji bölümü zengin tedavi ve müdahale şekliyle hastanın hareket fonksiyon kaybını tamamıyla geri döndürebilen yüz güldürücü sonuçlar almaktadır.

Medikal Hizmetler

Omurga Cerrahisi

Omurganın doğuştan veya sonradan olmuş yana eğrilikleri(skolyoz), öne eğrilikleri (kifoz), kemik erimesine bağlı kırıklar ve kazalara bağlı omurga kırıkları tedavi edilmektedir.

 • Skolyoz
 • Kifoz
 • Omurga Yaralanmaları
 • Omurga Tümörleri ve Enfeksiyonları
 • Omurga Artrozu(kireçlenme)
 • Spondilolistezis
 •  Spinal Stenoz
Omuz Cerrahisi

SLAP lezyonu (biceps tendon hasarı), donuk omuz, impingement (kemik uzaması nedeniyle oluşan ağrı), omuz eklem çıkığı gibi problemler artroskopik(kapalı) ya da açık cerrahi operasyonlar ile tedavi edilir.

 • Rotator kaf onarımı
 • Kırıklar
 • Omuz eklemi artrozu(kireçlenme)
 • Omuz Protezi
 • Kas Yırtıkları ve sıkışması
Dirsek Cerrahisi
 • Kırıklar
 • Dirsek eklemi artrozu(kireçlenme)
 • Sinir Sıkışması
 • Deformiteler
El Cerrahisi

Damar sinir tamiri, tendon tamiri, kemik eklem restorasyonu gerektiren el yaralanmalarıyla ilgilenir. Aynı zamanda tetik parmak, polidaktili (6 parmak), syndaktili (parmakların yapışık olması), CP sekeline bağlı gelişen el deformiteleri (tendon transferi) ile ilgilenir.

 • Damar Sinir Tendon Tamiri
 • Deformite cerrahise
 • Sinir sıkışmaları, endoskopik karpal tünel cerrahisi
 • Dupuytren hastalığı
 • Başparmak kireçlenmeleri cerrahisi
Kalça Cerrahisi

Kemik avasküler nekrozunda, doğuştan kalça çıkıklarında, Impingement, (Kemik sıkışıklığı), Labral defekt, Osteokonfral defekt, Osteoartrit (Kireçlenme) gibi hastalıkların açık cerrahi veya kapalı (artroskopik) cerrahi ile tedavisiyle ilgilenir. Bu bölümde, kısmi ve total eklem protezi başarıyla uygulanıyor. Total eklem protezi; bozuk eklem yüzeyinin yapay materyallerle değiştirilerek, ekleme tekrar fonksiyon ile stabilite kazandırılmasını ve mevcut ağrıların ortadan kaldırılmasını amaçlar.

 • Doğuştan Kalça Çıkığı
 • Kalça Kırıkları
 • Kalça Eklem Kireçlenmesi (Koksartroz)
 • Kalça Protezi
Diz Artroskopisi

Diz ekleminde meydana gelen menüsküs, eklem kıkırdağı, ön çapraz bağ ve kapsül gibi alanların yaralanmaları, septik artrit (eklem içi iltihaplanma), sinovit (eklem zarının kalınlaşması), diz ekleminin kireçlenmesi ve eklem içinde meydana gelen kırıklar artroskopik cerrahi ile tedavi edilmektedir. Bu bölümde diz protezi yapay materyallerle değiştirilerek, ekleme tekrar fonksiyon ile stabilite kazandırılmasını ve mevcut ağrıların ortadan kaldırılmasını amaçlar.

 •  Menisküs Yırtıkları
 • Ön Çapraz Bağ Tamiri
 • Diz Kireçlenmesi (Gonartroz)
 • Diz Protezi
 • Kıkırdak Problemleri
Ayak Cerrahisi

Tırnak batması, ayak parmak deformiteleri, hallux valgus’un (baş parmak çıkıntısı) cerrahi tedavisi, os trigonum (ayak bileği) sendromu, Talus dome bölgesinde osteokondral hasar, tibia distal uç anteriorde sıkışma (impingemen) sinovit ve tenosinovit, gibi hastalıkların tedavisiyle ilgilenir.

 • Hallux Valgus
 • Hallux Varus
 • Hallux Rigidus
 • Freiberg Hastalığı
 • Küçük Parmak Deformiteleri
 • Ayak ve Ayak Bileği Artriti
 • Ayak Bileği İnstabiliteleri
 • Aşil Tendon Kopmaları
Çocuk Ortopedisi

Doğuştan gelişen kalça çıkığı, Perthes hastalığı, PEV sekeli, Brakhial pleksus hasarı, yürüme bozuklukları, Tortikollis, ayak sorunları ile omurga rahatsızlıkları tedavi edilmektedir.

 • CP Sekelleri
 • Çarpık Ayak
 • Gelişimsel Kalça Displazisi (Doğuştan Kalça Çıkığı)
 • Doğumsal Paraliziler
 • Çocuk Kırıkları
 • Düz Tabanlık
Ortopedik Onkoloji

Kas, kemik, tendon ve eklem gibi lokomotor sistemine ait bir alanda gelişen iyi ya da kötü huylu tümörlerin tedavisi yapılmaktadır.

 • İyi ve kötü huylu yumuşak doku tümörlerinin cerrahisi
 • İyi ve kötü huylu kemik tümörlerinin cerrahisi 
Deformite Cerrahisi

Deformite cerrahisinde yöntemler bozulmanın görüldüğü yaş grubuna, yerleşimine ve ciddiyetine göre farklılık gösterir. Kemik deformite ameliyatlarında evrelere göre müdahale edilecek alan belirlenmektedir. Erken evrelerde sadece ilgili bölgeye yapılan müdahaleler yeterli olurken, ilerlemiş evrelerde o bölgenin yakınındaki diğer alanlara da cerrahi işlem uygulanmaktadır.

Bacak Eşitsizlikleri ve Boy Uzatma Tedavisi

İlirazov yöntemi ile uzun bacağın kısaltılması ya da kısa bacağın uzatılması ile eşitlenebilmektedir. Öte yandan kemik kırıklarında kaynama sonucunda meydana gelen eğrilik, kısalık ya da yumuşak doku kaybı tedavileri de yapılabilir.

İlizarov yönteminde kemikleri çember ve ince teller ile tespit edilir, eklenen menteşeler ile çubuklar sayesinde kemik parçalarına kontrollü hareket sağlanır. Kemik kayıpları, doğuştan gelen hastalıklar ile büyüme kıkırdağının erken kapanması gibi problemler sonrası gelişen kemik eşitsizlikler hem çocuklarda hem de yetişkinlerde tedavi edilebilmektedir. İlizarov yöntemi ile aslında kemikte düşük enerjiye sahip bir kırık oluşturulur ve günde 1 mm uzama sağlanır. Uzama istenilen alanda kemiğin kendi uzunluğunun %80'ine kadar uzama elde edilmektedir.