Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun Bakım Üniteleri’nde 5 bölüm altında tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Bunlar;

Genel Yoğun Bakım

Yoğunbakım üniteleri, kritik durumdaki hastaların 24 saat boyunca kesintisiz takip edildiği, multidisipliner yaklaşımın esas alındığı ve ileri teknolojiler kullanılarak yaşamsal desteğin verildiği ünitelerdir. Bu ünitelerde multitravma hastaları, büyük ameliyatlar sonrası bakım gerektiren hastalar,  ağır enfeksiyon geçiren hastalar veya herhangi bir nedenden dolayı  bir veya birden çok organ yetmezliği gelişen  hastalar takip ve tedavi edilir.

Kritik, hayati riski olan  hastalara ileri solunum desteği( invaziv veya non-invaziv mekanik ventilator desteği, yüksek akışlı oksijen desteği-HFNC:high flow nasal cannul, ECMO: ekstrakorporeal membran oksijenasyon desteği vb.),  dolaşım desteği, hemodiyaliz  gibi özellikli tedaviler uygulanır. 

Yoğun bakımlarda çeşitli branşlardan yandal eğitimi almış yoğun bakım uzmanı hekimler, anestezi uzmanları, hemşireler, fizyoterapistler ve diğer ilgili sağlık çalışanları birlikte hizmet vermektedir.

 

Koroner yoğun bakım : Kardiyak problemlerden dolayı  ileri takip ve tedavi ihtiyacı gerektiren hastaların olduğu  yoğun bakımdır.

kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım : Açık kalp ameliyatı ya da büyük damar ameliyatı geçirmiş hastaların takibinin yapıldığı yoğun bakımdır.

Çocuk Yoğun bakım : 18 yaş altı olup bir veya birden fazla organ yetmezliği gelişmiş hastaların takip ve tedavisinin yapıldığı yoğun bakımdır.

Yenidoğan yoğun bakım : Ciddi hastalığı olan  yeni doğanlar için çocuk yoğun bakım yandal uzmanları ve Pediatri uzmanları ile bu konuda yetkin  hemşireler tarafından takiplerinin yapıldığı yoğun bakımdır.