Palyatif Bakım

Palyatif Bakım

Palyatif bakım, yeni gelişen ve artık tam olarak iyileşmeyen, bir veya birden çok organ sistemini etkilemesi sonucu  yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan hastalara yada hasta yakınlarına yardım etmeyi amaçlayan bir tıp sahasıdır. Aynı zamanda  ‘destekleyici bakım’ olarak da bilinir. Hastanın acı çekmesinin giderilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklı bir bakım şeklidir.

Hasta ve yakınları ile iletişim, ölümün doğal bir süreç olarak kabulü, yas sürecinde aileye destek sağlama palyatif bakımın ilkeleri arasındadır. 

Palyatif Bakım'a Kimler İhtiyaç Duyar ? 

 • Geçirilmiş serebrovasküler hastalığı olanlar hastalar
 • Herhangi bir nedenden dolayı kardiyopulmuner resusitasyon sonrası beyin hipoksemisi gelişen  bakıma muhtaç hastalar
 • İleri derecede organ yetersizliği olan hastalar
 • Tedaviye yanıt vermeyen kanser hastaları 
 • Fiziksel ve nörolojik/psikolojik nedenlerle bozulmuş beslenme desteğine ihtiyaç duyan hastalar
 • Yatak yarası açılan yatağa bağımlı hastalar

 

Palyatif Bakım'ın Destek ve Tedavi Hizmetleri

 • Özellikle son dönem kanser hastalarında ağrının kesilmesi veya kontrol altına alınması
 • Bulantı, ishal, kilo kaybı, uykusuzluk, depresyon gibi bulguların kontrol altına alınması ve hafifletilmesi
 • Beslenme desteğinin sağlanması
 • Solunumun rahatlatılması
 • Hastanın ve ailesinin psiko-sosyal ve manevi gereksinimlerinin karşılanması
 • Hasta ve ailesinin eğitilmesi