Pediyatri

Pediyatri

Doğumdan 18 yaşına kadar uzanan süreç içinde yer alan hastaların tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu dalda ilgilenilen hastalıklar oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu yüzden Pediyatrik hastalıklar için her hastalık grubuna spesifik yan dallar türemiştir.

Medikal Hizmetler

Çocuk Endokrinoloji

İç salgı bezlerinin salgıladığı hormonlar ile ilgili hastalıklarla uğraşır. 

 • Büyüme-Gelişme Geriliği
 • Boy Kısalığı, Büyüme Hormonu Eksikliği
 • Şeker Hastalığı (Diyabet), İnsülin Direnci
 • Şişmanlık (Obezite)
 • Guatr, Hipotiroidi, Hipertiroidi, Tiroid Nodülü
 • Erken ve Gecikmiş Ergenlik
 • Aşırı Tüylenme
 • Adet Düzensizliği, Polikistik Over
 • Penis Küçüklüğü (Mikropenis)
 • İnmemiş Testis
 • Doğumsal Adrenal Hiperplazi
 • Adrenal Yetmezlik (Addison Hastalığı)
 • Cushing Sendromu (Kortizon Fazlalığı)
 • Kemik ve Kalsiyum Hastalıkları, D Vitamini Eksikliği
 • Hipofiz Hormon Fazlalığı ve Hipofiz Yetmezliği 
 • Şekersiz Şeker Hastalığı (Diyabetes İnsipitus) 
Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ VE HEPATOLOJİ

Karaciğer, mide ve bağırsak hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı daldır.

 • Gaströzofageal reflü 
 • Korozif özofajit
 • Akut ve Kronik Gastrit 
 • Helicobacter pylori mikrobuna bağlı gastrit
 • Ülser, Dispepsi
 • Kronik ishal ve büyüyememe, Çölyak hastalığı
 • Besin ve inek sütü alerjisi, Kabızlık
 • Kanlı dışkılama, Polip
 • Büyüme geriliği ve kolit (ülseratif kolit ve crohn hastalığı)
 • Sarılık ve hepatitler (hepatit b, c, d, e) otoimmün hepatit
 • Wilson hastalığı
 • Safra yolları ve safra kesesi hastalıkları
 • Pankreas hastalıkları
 • İştahsızlık, Obezite
Çocuk Nefroloji
 • Anne karnında saptanan böbrek genişlemeleri
 • Yenidoğan böbrek sorunları
 • İdrar yolu enfeksiyonları, İdrar yolu taşları
 • İdrar kaçırma (gece veya gündüz)
 • Hipertansiyon
 • Vezikoüreteral reflü (İdrar kesesinden böbreklere geriye doğru kaçış)
 • Nefrotik sendrom
 • Nefritler, Renal Tübülopatiler
 • Kistik Böbrek Hastalıkları
 • Akut veya Kronik Böbrek Yetmezliği
 • Böbrek Nakli
 • Diyaliz tedavi ve takibi
 • Ailevi akdeniz ateşi (FMF)
 • Vaskülitler ( Lupus, Henoch-Schönlein ve diğerleri )
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji

Kan hastalıkları anlamına gelen hematoloji, kan ve kemik iliğinin işlevi ve yapısı ile ilgilenen tıp dalıdır. Kemik İliği nakli de ayrıca bu bölümün uzmanları tarafından yapılmaktadır.

 • Kanamalar, Pıhtılaşma bozuklukları, Hemofililer 
 • Lenf bezlerinde meydana gelen büyüme (Lenfadenomegali ya da Lenfadenopati) 
 • Kemik ve Eklem ağrıları
 • Hemanjiom, Solid Tümorler
 • Lenfoma, Lösemi, hodgkin lenfoma, Non-Hodgkin lenfoma 
 • Akdeniz ve nutrisyonel anemiler, Orak hücreli anemiler ve Talesemiler
 • Doğumsal veya Edinsel kemik iliği yetersizlikleri
 • İmmun Yetersizlikler


 

Çocuk İmmunoloji ve Allerji
Çocuk İmmunoloji ve Allerji
 • Atopik Dermatit (Egzama)
 • Alerjik ve Non-alerjik Rinit (Nezle)
 • Alerjik Konjonktivit
 • Astım Bronşit
 • Kronik Sinüzit, Kronik Öksürük
 • Kronik Rekurrent Otit (Seröz) Media
 • Nazal Polipler, Adenoid Vejetasyon
 • Kronik Ürtiker (İdiopatik veya Otoimmun)
 • Ürtiker ve Anjioödem, Alerjik ya da Kontakt Dermatit
 • Böcek Isırığı ve Reaksiyonları,İlaç Reaksiyon ve Alerjileri
 • Aspirin ve diğer NSAID ilaçlarına duyarlılık
 • Lâteks Alerjisi, Mastositoz
 • Anafilaktik ve Anafilaktoid Reaksiyonlar
Çocuk Nöroloji

Nörolojik Gelişim Sorunları

 • Konuşmada, Yürümede gecikme durumları
 • Dikkat Eksikliği-Öğrenme ve Okul sorunları
 • Salık (Hipotonik) Bebekler, Otizm

Organik Beyin Hastalıkları

 • Hidrosefali, Beyinde kist veya tümörler
 • Beyin damar anomalileri-AVM, Anevrizma
 • Doğumsal omurilik anomalileri- Spina Bifida
 • Distoniler, Kore-atetoz

Şuur Değişikliğine Neden Durumlar

 • Epilepsi (Sara) Nöbetleri
 • Ateşli Havaleler
 • Bayılma, Katılma
 • Otizm

Gebelikte veya Doğumda Gelişen Sorunlar

 • Mikrosefali gibi Anomaliler
 • Zor Doğuma Bağlı Beyin Hasarları- Serebral Palsi, Spastik veya Hipotonik Felçler
 • Doğum travmasına bağlı durumlar- Brakiyal Pleksopati

Güçsüzlük ve Dengesizlikler

 • Kas Hastalıkları-Duchenne Kas Distrofisi
 • Sinir tutulum olan hastalıklar-Guillain Bare Sendromu
 • Ataksiler

Davranış Bozuklukları

 • Hiperaktivite veya Hipaktivite
 • Takıntılar- Obsesyonlar
 • Ritim bozuklukları

Genetik ve Metabolik Sorunlar

 • Tiroid bezi sorunları
 • Aminoasit metabolizması bozuklukları
 • Organik asit metabolizması sorunları
 • Mitokondri hastalıkları
 • Kromozom anomalileri-Down Sendromu
 • Yapısal farklılıkarla belli olan genetik sorunlar
Pediyatrik Kardiyoloji

Çocukluk çağında görülen konjenital (doğumsal) ve edinsel (sonradan görülen) kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibini yapan daldır.

 • Üfürümlerin değerlendirilmesi
 • Göğüs ağrısı
 • Senkop
 • Doğuştan kalp hastalıkları- ASD, VSD, PDA
 • Akut romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalıkları
 • Kalp yetersizliği
 • Kalp kası hastalıkları
 • Ritim bozuklukları