Nöroloji

Nöroloji

Nöroloji beyin, omurilik, periferik sinir sistemi ve nöromuskuler(kas-sinir kavşağı) hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen tıp dalıdır.

Medikal Hizmetler

Baş Ağrıları

Sıklıkla migren, gerilim ağrısı, küme ağrıları ve kronik baş ağrıları görülür. Hastanın şikâyet hikayesine klinik olarak tanı konulur. Nörolog gerekli gördüğü durumlarda ayırıcı tanı veya tedavinin başlanması için MR ya da BT gibi görüntüleme yöntemlerine başvurabilir.

Epilepsi

Diğer adı Sara Hastalığı olan nöbet geçirme olarak bilinen epilepsi hastalığı nöroloji birimi tarafından takip edilen hastalıklar arasındadır. En sık rastlanan epilepsi jeneralize tonik klonik nöbetlerdir. Takip ve tedavisinde öncelikli olarak kullanılan tetkik yöntemler EEG ve MRI’dir. Epilepsi tedavisi, nöroloji uzmanları tarafından antiepileptik ilaçlarla yapılır.

Demiyelinizan Hastalıklar (Multiple Skleroz vb.)

Miyelin, kılıf sinir hücrelerini kaplayan fonksiyonel bütünlüğünü sağlayan bir yapıdır. Otoimmüniteye bağlı bu yapının kaybına bağlı olarak görülen durum Multiple Skleroz (MS) hastalığıdır. Tanı MR'da izlenen kontrast madde tutan plakların varlığıyla konulur. Atak tedavisi haricinde hastaların atak geçirmesini engelleyecek çeşitli koruyucu tedavi seçenekleri de mevcuttur. MS haricinde nöromyelitis optica (NMO)Devic hastalığı gibi nadir görülen diğer demiyelinizan hastalıklar da bu grupta olan hastalıklardandır.

Kas-Sinir kavşak Tutulumu ile Olan Hastalıklar

En sık görülen otoimmün hastalık Myastenia Graves göz, solunum, ekstremite, yutma, çiğneme dahil bir sürü kas grubunu tutar. Bu tutulum ile göz kapağında düşme, göz kaslarında zayıflığa bağlı görme bozuklukları ve çift görme, çiğneme ve yutma güçlüğü ve kol, bacak kaslarında ve ileri dönemlerde solunum kaslarında zayıflıklar görülür.Atak tedavisi haricinde hastaların atak geçirmesini engelleyecek çeşitli koruyucu tedavi seçenekleri de mevcuttur.

Nöroloji biriminin ilgilendiği bir diğer hastalık ise genetik geçişli bir hastalık olan Duchenne Musküler Distrofi'dir.

Beyin Damar Hastalıkları

Beyin damar tıkanıklıkarı ve beyin damarı kanamalarını içerir. Serebrovasküler hastalık olanİnme, beyin damarlarından birinin tıkanması sonucu damarın beslediği bölgelerde hücre ölümü gerçekleşir ve bölgeye göre vücudun ilgili tarafında kuvvet kaybı, konuşma kaybı, baş dönmesi, görme bozuklukları ve şuur kaybı görülebilir. Teşhisinde MR veya BT tetkiklerini kullanarak tıkanan damarı ve etkilenen bölge tespit edilir ve tedavi düzenlenir. Cerrahi olarak boşaltılmayı gerektirmeyen beyin kanamalarının takibi ve tedavisi de nöroloji birimi tarafından yapılır. Şuur kaybı gelişen, solunum veya kardiyak destek gerektiren olgular yoğun bakım ünitesinde, yoğun bakım desteği gerektirmeyen hastalar ise klinikte tedavi edilir.

Demans (Unutkanlık), Alzheimer hastalığı

İleri yaşta görülen demansın en yaygın sebebi Alzheimer hastalığıdır. Unutkanlık, bilişsel aktivitelerde azalma, düşünce bozuklukları, günlük aktiviteleri yapmakta zorluk, beslenme eksikliği gibi durumlarla ilerler. Alzheimer dışında unutkanlığa neden olan diğer hastalık ve durumların da takip ve tedavisi nöroloji birimi tarafından yapılır.

Hareket Bozukluğu ile Giden Hastalıklar (Parkinson Hastalığı)

ParkinsonTremor, DistoniSeyirme(tik) ve Kramp gibi durumlar bu grup hastalıklara girer.

Parkinson İlerleyen yaşlarda beynin dopamin salgıyan hücrelerinin azalması ve hasarıyla ortaya çıkan, hareket bozukluklarına ve istem dışı hareketlere yol açan hastalıktır.

Tedavisinde çeşitli medikal ilaçlar ve beyin pili takılması çok olumlu sonuçlar vermektedir.

Motor Nöron Tutulumu Olan Hastalıklar, ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz)
Motor Nöron Tutulumu Olan Hastalıklar, ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz)

ALS beyin ve omurilikte bulunan ve kasların hareket etmesini sağlayan motor sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu oluşur. Motor nöronlar aracılığıyla kaslara uyarılar gönderilmediğinde kaslarda güçsüzlük başlar.Genellikle kol ve bacaklarını ardından tüm vücudunu hareket ettirmekte zorluk yaşanır. Ayrıca konuşma, yutma ve nefes alması zorlaşır. Günümüzde hastalığın kesin tedavisi bulunmasa da erken tanı ile bazı semptomlar tedavi edilebilir ve daha uzun süre kas hâkimiyeti sağlanır. Mevcut tedaviler ile hastanın yaşam kalitesi iyileştirilir.

Tanı refleks değişikliği, laboratuvar testleri, biyopsi ve EMG yapılarak konulur.

ALS için şu an hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. Hastanın günlük hayatını rahatça sürdürmesini sağlayan ilaç tedavileri ve fizik tedavi ve rehabilitasyon ile hastaların yaşam kalitesi yükseltilir. 

Yüz Felçleri, Fasiyal Paralizi
Periferik Nöropatiler

Diyabet ve diğer hastalıklara bağlı

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Menenjit, Ensefalit gibi.