Çocuk Cerrahi

Çocuk Cerrahi

Çocuk Cerrahi bölümünde; çocuk hastalar için tanı ve tedavi hizmetleri sunulur. Bölüm 18 yaş altındaki çocuk hastaların operasyonlarını kapsar. 

Çocuk cerrahisi bölümünün takip ve tedavi ettiği hastalıklar; 

Medikal Hizmetler

Sünnet

Penis başını örten prepisyum adlı dokunun belirli şekil ve uzunlukta cerrahi yolla kesilip alınması ve penis başının açığa çıkartılması işlemidir. Tedaviye yanıt vermeyen deri yapışıklığı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrar reflüsü, işeme bozukluğu, penis başı enfeksiyonu veya dini-sosyokültürel sebeplerle yapılır.

Kasık Fıtığı (İnguinal Herni)

Çocuk cerrahinde en sık yapılan ameliyatlardandır. Kasık bölgesinde şişlik genellikle ilk bulgudur. Prematür çocuklarda daha sık rastlanır. Ikınma, ağlama, öksürme gibi karın içi basıncı arttıran durumlarda şişlik artar. Kesin tedavisi ameliyattır. Ameliyat süresi 30-90 dakika arasıdır. Ameliyat başarı oranı %99 dur.

Göbek Fıtığı(Umblikal herni)

Çocuklarda Göbek Fıtığı doğumdan sonra göbek kanalının tam olarak kapanmaması sonucu oluşur.

Ağlama ıkınma ile göbekte gelip geçici şişlik olur. Bebek rahatladığında kendiliğinden kaybolur. Gerekli durumlarda ultrasonografi ile kesin tanı konur.

Göbek fıtığı olan bebeklerde ilk iki yaş içinde bir tedaviye gerek yoktur.

Kızlarda 3 yaşına, erkeklerde 4 yaşına kadar geçmemişse, Bir kez bile boğulma oluşmuşsa

 

Çapı 1,5-2 cm ve üzerinde ise cerrahi yöntemle düzeltilmelidir. Cerrahi tedavi, genel anestezi altında göbek altından yapılan yarım ay şeklindeki bir insizyonla fıtık kesesi bulunup eksize edildikten sonra fasya dokusu emilebilir dikişlerle kapatılır.

Hidrosel, Kordon Kisti

Kasık kanalının kapanmaması durumunda bazen organlar torbalara (skrotum) inmez. Ancak karındaki sıvı torbalara iner. Bu durumda torblar şişer bu sıvı dolu torbalara hidrosel denir. Eğer hidrosel kesesinin önü ve arkası zarla kapanır ve sıvı girişine kapanırsa ele kitle gelir. Bu kitleye kordon kisti denir. 1yaşından sonra hidrosel iyileşmezse operasyon gerektirir.

İnmemiş Testis
İnmemiş Testis

Bebekler anne karnında gelişimlerini tamamlarken ilerde testise dönüşecek dokular böbreklerinin hemen altında belirir. Bebek geliştikçe testisler kasık kanalından skrotum’a doğru hareket ederler. Doğumdan kısa bir süre önce her iki testis torbaya yerleşir. Önce karında oluşan testislerin daha sonra torbaya inişlerinin nedeni, işlevlerini vücut sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki bir ortamda sağlayabilmelerindendir.

Tek veya her iki testisin bu inişi tamamlayamamasına bir başka deyişle torbaya yerleşememesine inmemiş testis denir. Altı aylıktan sonra testislerin kendiliğinden torbaya inmesi olasılığı hemen hemen hiç yoktur. Vakit kaybedilmeden tedavinin planlanması açısından uzman hekime başvurulmalıdır.

Eğri boyun hastalığı (Tortikollis)

Konjenital müsküler tortikollis doğumda veya hemen sonrasında ortaya çıkan boyunda başın bir omuza eğilimli durduğu görünüme verilen bir isimdir. En sık olarak sternokeliodomastoid adı verilen boyun kaslarında meydana gelen ve kasların kalınlaşıp kısalması ile kendini belli eden doğumsal bir hastalıktır. Çocukta boyun yan tarafındaki kas içinde hassas olmayan sert bir kitle ele gelebilir.

Bu operasyon genel anestezi altında ve Çocuk cerrahisi uzmanı tarafından ameliyathanede gerçekleştirilecektir. Boyun sağ tarafından yaklaşık 4-5 cm’lik bir kesi yapılır. Gerginliğe neden olan sternokleidomastoid kası ve derin boyun fasyaları (zarları) kesilir.

Sindirim Sistemi Cerrahisi
  • Makattan Kan Gelmesi Durumları 
  • Bağırsak Düğümlenmesi (İnvaginasyon) 
  • Rektal Polip (Juvenil Polip) 
  • Anüste Çatlak (Anal Fissür) 
  • Çocuklarda Kabızlık ve Dışkı Kaçırma Hastalığı 
  • Hirschsprung Hastalığı 
  • Bebeklerin Mide Çıkışı Tıkanıklığı (İnfantil Pilor Stenozu)
Onkolojik (Kanser) Cerrahi

Tümör, vücud’ta bulunan herhangi bir dokudaki hücrelerin çoğalması sonucu doku büyümesinin fazladan oluşturduğu kitle anlamına gelmektedir. Çocukluk dönemi kanser ise solid bir kitle olsun ya da olmasın herhangi bir dokudaki anormal hücrelerin çoğalmasıyla beraber kan veya lenfatik akımla vücudun başka bir bölgesine metastaz yapıp vücut sağlığını bozan bir hastalık grubunu temsil eder. Çocukluk çağı kanserlerin %30’unu lösemiler (kan kanserleri), kalan %70’ini de solid tümörler (organ ve çeşitli dokulardan gelişen kanserler) oluşturur. Çocuklarda en sık görülen 2. Sıradaki kanser türü santral sinir sistemi tümörleridir (beyin tümörler). Sonra sıklıkla Lenfoma, Nöroblastom ve Wilms tümörü gelir.

Lenfoma en sık boyun bezelerinden olmak üzere lenf bezlerinden ve nadiren karaciğer, dalak ve cilt gibi organlardan başlayabilen bir beze tümörü olan hodking lefoma ve lenfosit serisi hücrelerinin kontrolsüz çoğalması ile karakterize bir hastalık olan Non-Hodking lenfoma olmak üzere ikiye ayrılır.

Nöroblastom Sinir düğümü hücrelerinden kaynaklanır. Nefroblastom olarak da bilinen Wilms tümörü kötü huylu böbrek tümörlerinin çocuklarda en sık görülen tipidir. Çocukluk çağında en sık rastlanılan kemik tümörleri Osteosarkom ve Ewing sarkomudur. Çocukluk dönemi kanserlerin cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavileri olabilmekte ve bunların %70 artık tam kür ile iyileşebilmektedir.  

Ağır Doğumsal Anomaliler

Çocukların anne karnındaki gelişim kusuru olarak meydana gelen organ ve uzuvlardaki fonksiyonel, anatomik bozuklukların cerrahi yöntemlerle tedavisini içerir.